Rozdíly mezi EET pokladnou a EET terminálem a právní rozbor vztahující se k problematice elektronických EET účtenek.
Autor: Pepe Rafaj, Red Eggs

 1. Pokladna a Terminál obecně

Termín Pokladna nebo Pokladní systém se v oblasti IT používá již dlouho a rozumí se tím takový SW/HW, který umí evidovat zůstatky hotovosti v pokladně obchodníka. Často bývá pokladní systém napojený na sklad a účetní systém. Velmi často bývá Pokladna opatřena zabezpečeným místem pro uchování hotovosti. Pokladna tedy většinou eviduje každou prodanou položku a její název.

Termín Terminál, se v IT používá pro takové HW/SW zařízení, které komunikuje s jiným a obvykle složitejším HW/SW. Terminál je většinou velmi jednoduchý, aby v případě jeho výpadku mohl být rychle a levně nahrazen jiným Terminálem. Je známý i pod názvem tenký klient.

 1. Pokladní zařízení dle Zákona o evidenci tržeb (EET pokladna)

Z hlediska Zákona o evidenci tržeb č. 112/2016 Sb., musí mít každý obchodník povinný k EET, speciální “pokladní zařízení”.

Zákon klade na toto “pokladní zařízení” následující nároky-

Pokladní zařízení musí vystavit takovou “EET účtenku”, která obsahuje následující údaje:

 • a) fiskální identifikační kód,
 • b) své daňové identifikační číslo,
 • c) označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna,
 • d) označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována,
 • e) pořadové číslo účtenky,
 • f) datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve,
 • g) celkovou částku tržby,
 • h) bezpečnostní kód poplatníka,
 • i) údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu.

Z definice Zákona 112/2016 Sb. však v kapitole 1. popsaná funkcionalita není pro evidenci tržeb “pokladnou” vyžadována. Obchodník tedy nepotřebuje měnit své stávající postupy a pořizovat si novou “EET pokladnu”, zcela stačí takové zařízení a postupy, které splní povinnost vystavit EET účtenku

Zákon nestanovuje jakou podobu má EET účtenka mít. Existují tedy tyto varianty:

 • předána papírem
  • vytištěna na tiskárně
  • vypsána rukou
 • předána elektronicky.
 1. EET Terminál

Velmi často a chybně je, a to jak výrobci EET pokladen, tak samotným ministerstvem financí, vnímáno a doporučováno, že obchodník musí mít “nový EET pokladní systém s tiskárnou, online připojený na internet a pokud ho nemá,  hrozí mu pokuta 500 tis Kč”. Toto je mylné pojetí.

Zákon jasně stanoví povinnost obchodníka vystavit zákazníkovi “EET účtenku”, zákazník však nemá povinnost si tuto EET účtenku převzít.

 1. Obchodník nepotřebuje nový pokladní systém, stačí mu stávající, neboť Zákon mluví pouze o EET účtence..
 2. Obchodník nepotřebuje internet ale schopnost komunikovat. Internet není jediným komunikačním kanálem, který lze použít.
 3. Obchodník nepotřebuje tiskárnu, ale komunikační kanál, kterým účtenku zákazníkovi předá.

Příklad obecného EET terminálu.
Následující fiktivní postup je zcela v souladu s požadavky Zákona:
Obchodník zavolá do (fiktivní) EET centrály, která ho identifikuje dle hlasu/čísla/hesla, a nadiktuje obsluze poštovní adresu zákazníka a částku + DPH. EET centrála vystaví EET účtenku v zastoupení a odešle ji poštou zákazníkovi. Obchodník jako vždy vypíše příjmový doklad.  V tomto případě je EET terminál tvořen množinu: telefon, centrála, operátor, česká pošta.
(pozn.: tento “hlasovy eet terminal” chystá společnost Red Eggs na 3. vlnu)

 1. SMS EET terminál

Z výše uvedeného se domníváme, že termím “EET pokladní system” používaný v Zákonu,  je zavádějící a vhodnější je EET terminál.

EET terminál může mít totiž následující podobu a to zcela v souladu se Zákonem:

 1. Obchodník odešle SMS s částkou na server.
 2. Server identifikuje dle telefonního čísla obchodníka a odešle podepsanou datovou větu do systému MF.
 3. Přijme od MF podepsanou odpověď a účtenku vystaví do cloudu.
 4. Pak odešle zpět obchodníkovi SMS s informací o tom, že tržba byla úspěšně zaevidována v systému MF a účtenka byla vystavena na unikátní URL adrese, kterou obchodník předá zákazníkovi – např. ručně vypsanou na příjmovém dokladu.

Tento popsaný způsob plní všechny požadavky Zákona a zároveň není Pokladnou, ale Terminálem.

SMS je technologie, kterou jsou vybaveni vesměs všichni podnikatelé, kteří jsou od 1.12.2016 povinní EET. Proto se domníváme, že takový SMS EET terminál by měl mít každý obchodník, který nechce či nemůže měnit své účetní postupy, který zároveň potřebuje záložní řešení v případě výpadku primární “EET pokladny” anebo jen váhá s výběrem nejvhodnejšího řešení.

Na adrese SMSEET.cz bude od 1.12.2016 všem obchodníkům k dispozici toto řešení. Každý kdo jej bude chtít použít, se musí zaregistrovat do cloudu projektu NárodníEET.cz a to buď tak, že nahraje svůj EET bezpečnostní certifikát  nebo podepíše plnou moc a společnost Red Eggs tento certifikát získá za něj.