0. testovací fáze pro první vlnu: Listopad 2016 
1. vlna: Prosinec 2016 – pohostinství a ubytování
2. vlna: Březen 2017 – maloobchod a prodej zboží
3. vlna: Březen 2018 – prodej služeb 
4. vlna Červen 2018 – zbylé řemesla
Pro koho neplatí EET

Elektronická evidence tržeb (EET) je nový systém evidence plateb z prodeje zboží a služeb, který letos zavádí Ministerstvo Financí ČR. Jeho první fáze se započne již v prosinci tohoto roku. Koho všeho se týká EET a odkdy?

V první řadě, pokud podnikáte a inkasujete pravidelné platby:

 • v hotovosti,
 • ale i platební kartou,
 • dále šekem, směnkou, stravenkami či jinými poukazy,

pak vám ze zákona nabude povinnost tyto platby elektronicky evidovat Finanční správě ČR.

Podobně tak budou této povinnosti podléhat

 • kauce
 • a ostatní jistoty skládané některým z těchto typů plateb.

EET se netýká

 • bankovních převodů z účtu na účet
 • inkasa, akreditivu, barterů

Zavádění EET bude probíhat ve třech fázích. Do nich budou podnikatelé spadat podle konkrétních odvětví a sfér podnikání.

Listopad 2016

Zahajovací fáze povinných elektronických evidencí tržeb. Od 1.11. se otevře rozhraní státní správy, které přijímá testovací transakce.

První skupina podnikatelů takto bude mít jeden měsíc na to, aby se připravili k ostrému provozu.

Ačkoliv certifikáty pro komunikaci s úřady si mohli vyzvedávat od počátku září, většina tak neučinila. Nejdřív tudíž musí navštívit kterýkoliv finanční úřad během úředních hodin, kde mu vydají obálku s přístupovými údaji do daňového portálu,

ANEBO navštíví portál http://narodniEET.cz a nechají si přístupové údaje vyzvednout v rámci bezplatné veřejné služby pro získání EET certifikátů.

Prosinec 2016

Úderem půlnoci 1.12. 2016 začíná platit zákon o EET. První skupina podnikatelů, která se s jeho adaptací bude potýkat jsou hoteliéři, kavárníci, majitelé restaurací a jiných pohostinských zařízení. Jinými slovy:

 • hotely, hostely, penziony, chaty, ubytovny
 • restaurace. kavárny a cukrárny
 • prodejny občerstvení v kamenných provozovnách
 • jakýkoliv doplňkový prodej nápojů a jídla ke konzumaci (např. káva v kadeřnictví, cukrárna s obsluhou a podobně)
 • bary, hospody, vinárny

Jedinou výjimku před přicházejícími Vánocemi dostal:

 • stánkový prodej:

Jestliže se věnujete stánkovému prodeji tak vězte, že stánkaři jsou momentálně dočasnou výjimkou. Ti se do evidence tržeb nemusí hlásit až do 1. března 2017, tedy začátku druhé fáze.

Avšak pouze v případě, že neodporují stanoveným podmínkám prodeje. Mohli byste se tak nedopatřením kvalifikovat do jiné podnikatelské skupiny (např. pokud svůj stánek vybavíte stoly a židlemi obdobně jako u pohostinských zařízení). Jednou z výhod této výjimky je to, že jako stánkař získáte několik měsíců k dobru a možnost si dopředu celý systém alespoň otestovat.

Patříte do první vlny EET? Ta se vztahuje na CZ-NACE skupiny 55 a 56

 

Březen 2017

Od 1.3. 2017 budou muset začít s elektronickou evidencí tržeb majitelé a provozovatelé maloobchodů a velkoobchodů.

Vyjmenujeme ty, kterých se to bude dotýkat nejvíc proto, že elektronická evidence má být evidencí v reálném čase, tj. se stálým připojením k mobilnímu signálu nebo k internetu.

 • večerky a malé prodejny potravin
 • prodej zeleniny
 • trafiky
 • drogerie
 • doplňkový prodej zboží u živnostníků – cokoliv prodáváte navíc ke svým službám

Patříte do druhé vlny? Ta se vztahuje na CZ-NACE skupiny 45, 46 a 47

 

Březen 2018

Přesně o rok později, tedy 1.3. 2018, vznikne EET povinnost pro živnostníky provozující svobodná řemesla, dopravu či zemědělství:

 • právníci, lékaři, účetní
 • stánkový prodej
 • OSVČ, teda živnostníci provozující činnost nevázanou

Patříte do třetí vlny? Ta se vztahuje na VŠECHNY, s výjimkou čtvrté vlny

 

Červen 2018

Poslední čtvrtá skupina podnikatelů se do evidence připojí 1.6. 2018 a patří do ni vybraná řemesla a činnosti spjaté s výrobou. Pokud nepatříte do žádné z těchto skupin anebo jsou vaše výdělky spojené i s jinou činností, čtěte dál.

Patříte do čtvrté vlny? Vztahuje se na zbylé CZ-NACE skupiny 13-17, 20.4, 22, 23, 25, 31-33, 43, 95, 96

 

Pro koho EET neplatí?

Obecně tam lze řadit příjmy osob, které je možno označit za ojedinělé např. občasný přivydělek (sezonní prodej, jednorázové platby) a dále příjmy z nájmů a také veškeré příjmy nepocházející z podnikatelské činnosti. Zároveň však evidenci nebudou podléhat tržby z provozu veřejných toalet či prodeje na palubách letadel, autobusů a vlaků. Do evidence nejsou také zahrnuty příjmy státu, příspěvkových organizací, spořitelen, pojišťoven, bank a dalších  

 

Nyní máte již dostatek indicií k tomu, abyste měli reálnou představu o tom zda a kdy vás elektronická evidence tržeb postihne.