Mnozí z vás, tradičních staromilců, ale i vás, co si ještě mohou dovolit si příliš “netykat” s internetem, se museli pořádně zježit při nastínění technologických požadavků pro EET – elektronickou evidenci tržeb EET. Jakoby snad nestačilo, že už princip elektronické evidence je nepříjemností samou o sobě. Vám všem bychom teď rádi trochu odlehčili a oznámili, že


Vy si vůbec nemusíte kupovat drahou pokladnu, nemusíte mít tablet ani chytrý telefon, nemusíte mít dokonce ani tiskárnu či snad složitě chodit na úřad pro podpisový certifikát!

Abyste se těmto nepříjemnostem vyhnuli, stačí udělat následující:

Zaregistrujete se zdarma do Narodnieet. Tam za vás vyzvednou EET certifikát (v případě,že jste si ho zatím sami nevyzvedli). Ten pak jednoduše najdete ve vašem účtu, který registrací získáte. A nyní již můžete směle začít evidovat.

Zaregistrujete své telefonní číslo, a to bude od teď vašim portálem do báječného světa elektronicky evidovaných tržeb. Telefonní číslo je pod vašim účtem propojeno s nahraným EET certifikátem, takže stačí zaslat do EET terminálu SMS zprávu a systém vám nazpět do telefonu doručí čerstvě vytvořenou EET účtenku.

Do zprávy stačí uvést pouze částku a sazbu DPH.  
Např. ve tvaru:  100 21.

Pokud bude váš zákazník vyžadovat kopii účtenky, stačí do SMS zprávy také zadat buď jeho telefonní číslo anebo email.
Např. ve tvaru: 100 21 605111111 anebo 100 21 vas@zakazník.cz

Vy i váš zákazník tak obdržíte touto formou také zkrácený odkaz účtenky, kterou pak vždy naleznete na internetu. Není zapotřebí cokoli tisknout.  A pokud se váš zákazník rozhodne zúčastnit účtenkové loterie, nemusí účtenku nosit v peněžence ani ji přepisovat ručně na internet, stačí když ji zkopíruje z odkazu rovnou do formuláře webu daňové správy.

Ať už se rozhodnete SMS EET terminál využít jako hlavní či záložní formu elektronické evidence, vězte, že cenově výhodnější řešení budete hledat jen stěží. Do konce roku 2016 je navíc k dispozici zcela zdarma. Tímto se vám samozřejmě otevírá výhodný prostor pro otestování nejen tohoto vyjímečného produktu, ale i EET systému jako takového, stejně tak jako šance získat slevu na dani 5 tis. korun.  

V bodech si ještě shrneme hlavní výhody  použití SMS EET terminálu:

  1. Nemusíte si pořizovat drahé EET systémy, ani tiskárnu, stačí starý tlačítkový telefon.
  2. Nejdříve můžete začít pracovat s jednoduchou verzí EET pokladny a později, podle svého uvážení, přejít na komplexní pokladní systém.
  3. Máte k dispozici záložní EET pokladnu, odolnou proti výpadkům internetu.
  4. SMS je dostupná i v místech, kde není dostatečný signál pro využití datových tarifů mobilních operátorů.
  5. Máte šanci získat slevu na dani až do výše 5 tisíc Kč.
  6. Můžete začít dobrovolně evidovat tržby dříve než budou pro všechny povinné, a vydávat účtenky těm zákazníkům, kteří se budou chtít od jara 2017 zapojit do avizované účtenkové loterie.