Co se při EET děje obecně

Obchodník se zaregistruje na portálu Daňové správy a získá svou identitu v rámci systému – EET certifikát. Pak může v rámci zasílat potřebné oznámení, definované zákonem.

Při zaslání EET transakce se v systému ověří svou přidělenou identitou a zároveň posílá informaci, tzv. datovou větu o tom, jakou částku a v jaké sazbě DPH přijal. Technické řešení tohoto úkolu mentálně přesouvá většina pokladen do koncového zařízení, nebo to tak alespoň vypadá.

EET podle Red Eggs

V našem podání se obchodník zaregistruje u nás, a to pomocí jednoho papíru, souhlasu se zpracováním osobních údajů a plnou mocí k provádění EET byrokracie za něj v zastoupení.

Registrací u nás, namísto u státní správy, získá sadu jednoduchých nástrojů k tomu, aby vyvolal zákonem požadované akce. V Red Eggs usilujeme o jeho uživatelské pohodlí a složité technické řešení přesouváme na stranu našich serverů.  Jsme poskytovatelem EET pohodlí.

Naše nástroje jsou 3:

NárodníEET pro získání certifikátu,
SMS EET terminál pro transakce,
EETúčtenka pro elektronické účtenky. 

K nim máme ještě komunikační portál o EET http://eetready.cz, který obsahuje návod a různé kontaktní kanály pro uživatele – email, telefonickou nápovědu, příručku ke stažení, sms nápovědu.

Základní myšlenka za službami našeho EET portfolia je: zákazníkovi stačí tenký klient.

Tj. stačí mu rozhraní k ovládání služeb, které potřebuje. Toto rozhraní se nazývá terminál. První z námi poskytovaných služeb, je proto SMS terminál.